Muziektheatergezelschap Nieuw Danza
Home
| Gastenboek
| Over Nieuw Danza
| Optredens
| Nieuw(s)
| Contact
| Archief
| Leden
|


Mogen wij ons even voorstellen?



Hoe zijn we ontstaan?

Nieuw Danza is ontstaan uit het operettegezelschap Danza wat stond voor Dans en Zang,
In mei 2002 zijn we begonnen met een interim-bestuur en 17 leden wat inmiddels is uitgegroeid tot 25 leden.
Na een algemene ledenvergadering en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (nr. 37103406) zijn wij gestart op 5 september 2002. Ook zijn we lid van de BOOG, het overkoepelend orgaan voor amateur muziektheater gezelschappen.
De penningmeester regelt de financiën via bankrekening 39.64.85294 t.n.v. Ver. Nieuw Danza


Wat doen wij?

We geven eenmaal in de 1½ jaar een première en daarna gaan we het "land" in. Dat resulteert in 1 tot 2 keer optreden per maand in diverse verzorgingshuizen, ziekenhuizen en op feesten en partijen.
Als de première achter de rug is beginnen we weer met het instuderen van een nieuw programma dat uit circa 6 blokken zal bestaan. Op de maandagavond repeteren we in Mare Nostrum, Arubastraat 2 te Alkmaar van 20:00 tot 22:30 uur.


Doelstelling:

Mensen een middag of avond heerlijk amusement bieden en ..... en ons voorziet het in een prachtige hobby!


Wilt u meedoen, u bent van harte welkom en lees dan verder op aanmelden.


De voorzitter.